Select Page

Pouk na daljavo za vse učence od 6. do 9. razreda.

V Dragomlju, dne 10. 1. 2022 Spoštovani, na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP), se od dne 11. 1....
Dostopnost