Select Page

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Šolsko leto traja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Posamezna ocenjevalna obdobja se zaključijo:
· 31. 1. 2020 (1. ocenjevalno obdobje),
· 24. 6. 2021 (2. ocenjevalno obdobje), za učence 9. razreda 15. 6. 2021.

ŠOLSKE POČITNICE

· 26. 10. –1 . 11. 2020 – jesenske
· 25. 12. – 2. 1. 2021 – novoletne
· 22. 2. – 26. 2. 2021 – zimske
· 27. 4. – 2. 5. 2021 – prvomajske
· 26. 6. – 31. 8. 2021 – poletne

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda (1. rok): 16. 6. – 30. 6. 2021.
Predmetni in popravni izpiti za učence ostalih razredov (1. rok): 28. 6. – 9. 7. 2021.
Predmetni in popravni izpiti (2. rok): 18. 8.–31. 8. 2021.

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:
· 3. 5. – 15. 6. 2021 (1. rok) za učence 9. razreda
· 3. 5. – 24. 6. 2021 (1. rok) za učence 1.– 8. razreda
· 18. 8. – 31. 8. 2021 (2. rok) za učence 1.– 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo potekalo za učence 6. in 9. razreda po spodnjem časovnem razporedu:

Datum Predmet

4. 5. 2021

 

slovenščina
6. 5. 2021 matematika
10. 5. 2021

 

angleščina (6. in 9. )

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 

Ob zaključku šolskega leta:

 

9. razred 15. junij 2021
1.–8. razred 24. junij 2021
Dostopnost