Select Page

Šolsko leto traja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

OCENJEVALNA OBDOBJA

 • Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023
 • Drugo ocenjevalno obdobje: od 28. 1. 2023 do 24. 6. 2023 (1. do 8. r), za učence 9. razreda 15. 6. 2023. 

ŠOLSKE POČITNICE

 • 10.–4 . 11. 2022 – jesenske
 • 12. 2022–2. 1. 2023 – novoletne
 • 2.–10. 2. 2023 – zimske
 • 4.–2. 5. 2023 – prvomajske
 • 6.–31. 8. 2023 – poletne

POUKA PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

 • z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
 • sobote,
 • nedelje in počitnice,
 • pouka prosta dneva:
  • april 2023 (namesto 20. 5. 2023)
  • 26. april 2023 (namesto 8. februarja),
 • Praznik, ki ni zajet v počitnice:
  10. 4. 2023 – velikonočni ponedeljek.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda (1. rok): 16. 6. – 29. 6. 2023.
Predmetni in popravni izpiti za učence ostalih razredov (1. rok): 26. 6. – 7. 7. 2023.
Predmetni in popravni izpiti (2. rok): 18. 8.–31. 8. 2023.

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

 • 5. 6. – 15. 6. 2023 (1. rok) za učence 9. razreda
 • 3. 5. – 23. 6. 2023 (1. rok) za učence 1.– 8. razreda
 • 18. 8. – 31. 8. 2023 (2. rok) za učence 1.– 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Vodja komisije za NPZ v letošnjem šolskem letu je Jasna Škulj.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo potekalo za učence 6. in 9. razreda po spodnjem časovnem razporedu:

Datum Predmet
4. 5. 2023 slovenščina
8. 5. 2023 matematika
10. 5. 2023

 

angleščina 6. r

fizika 9. r

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 

Ob zaključku šolskega leta:

 

9. razred 15. junij 2023
1. – 8. razred 23. junij 2023

VPISOVANJE ŠOLSKIH NOVINCEV

Vpis šolskih novincev v 1. razred bo potekal februarja 2023.

Dostopnost