Select Page

Evropska shema šolskega sadja in zelenjave

Shema je ukrep kmetijske politike EU, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih.

Namen sheme:

Povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih. Zmanjšati število otrok s prekomerno težo in debelostjo. Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak …).

V šolskem letu 2020/21 bomo več razdelitev namenili zelenjavi oziroma kombinaciji sadja in zelenjave. Ob promocijskih in izobraževalnih aktivnostih bodo učenci ponovno izpolnjevali ankete, s katerimi bomo dobili povratno informacijo o rezultatih projekta.

Sadje in zelenjavo bomo učencem ponudili enkrat na teden, vsako sredo ali četrtek. Učencem bo na voljo po drugi šolski uri do konca pouka. Sadje oziroma zelenjavo bodo lahko učenci dobili v kotičku projekta (kotiček Pojej me).

Izvedli bomo različne izobraževalne in promocijske aktivnosti, v katere bomo aktivno vključili tako učence kot starše.

V mesecu novembru bomo  izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane. Poleg zajtrka se bodo izvajale tudi učne vsebine in vzporedne aktivnosti za vse učence. Z razdeljevanjem sadja oziroma zelenjave bomo pričeli v mesecu septembru.

Dostopnost