Select Page

POKLICNA ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo.

Program poklicne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:
– informiranje;
– zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;
– izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;
– individualno svetovanje za učence in starše;
– pomoč pri izpolnjevanju prijavnic.

NEKAJ KORISTNIH SPLETNIH STRANI:

esvetovanje.ess.gov.si
www.dijaskisvet.si
www.cpi.si
www.mojaizbira.si
www.dijaski.net
www.ess.gov.si/NCIPS

ŠTIPENDIJE:

www.sklad-kadri.si
zoisi@sklad-kadri.si
deficitarne@sklad-kadri.si

Rokovnik vpisa 2022/2023

Vsem učencem svetujem, da se natančno držite datumov vpisnega postopka. V Razpisu  bodo vsi postopki vpisa še bolj natančno navedeni. Zdaj je čas za intenzivno iskanje informacij, da bo vaša odločitev za »pravo« šolo in poklic čimbolj premišljena. Vso srečo pri odločanju!

Dostopnost