Select Page

Interesne dejavnosti

Organizirane so oz. bodo v skladu z interesi učencev v času pred poukom ali po njem. Če bo za posamezno dejavnost premalo zanimanja, je v tekočem šolskem letu ne bomo izvajali.

Učenci naj se prijavijo na posamezno dejavnost po posvetu s starši. Naše izkušnje kažejo, da učenci izberejo preveč dejavnosti in so zato pogosto preutrujeni. Starše zato prosimo, da svetujete svojim otrokom pri izbiri dejavnosti.

Nesistemizirane

Izvajalec naziv ID razred
BIČANIN bralna značka, EKO BZ 4. b
  Medvrstniško prijateljstvo 4. b
DACAR bralna značka, EKO BZ 1. b
DRAGAN bralna značka, EKO BZ 2. a
GAŠPAR prometni krožek 6.-9.
medvrstniško prijateljstvo 3.
GRAD bralna značka, EKO BZ 3. b
Zlati sonček 3. b
HRIBAR Zlati sonček 1.
  Šport 7.
HLAJ medvrstniško prijateljstvo 3.
LOVŠE VEBER bralna značka, EKO BZ 2. b
MEDVED Orffova skupina, Ekoband, ukulele 5.-9.
skupine flavtic 2.-9.
medvrstniško prijateljstvo 3.
MODER bralna značka, EKO BZ 1. a
POGAČAR bralna značka, EKO značka 4. b
medvrstniško prijateljstvo 4. b
STANOJEVIĆ francoska bralna značka 7.-9.
francoska bralna značka 5.-9.
ŠAFARIČ SELJAK Krpan 4.-6.
  Medvrstniško prijateljstvo 5. a
ŠTAHER medvrstniško prijateljstvo 3.
ŠUM bralna značka 7.
bralna značka 8.
bralna značka 9.
RADMELIČ Zlati sonček 3. a
bralna značka, eko BZ 3. a
VISENJAK bralna značka, EKO BZ 5. b
zlati sonček 2. a
  Medvrstniško prijateljstvo 5. b
ZAKRAJŠEK bralna značka, EKO BZ 5. a
zlati sonček 5. a
Medvrstniško prijateljstvo 5. a
VUKAŠINOVIĆ ZVER Krog za dekleta 7. b

 Sistemizirane

MEDVED otroški pz  
MEDVED Mpz  
ŠPORN šivalnice 5.-9.
HUDOKLIN modelarstvo 6.-9.
ŽUST dodatna ura NUM-LUM 6.
GAŠPAR kolesarski izpit 5.

 

Dostopnost