Select Page

Pogovorne – govorilne ure

Skupne govorilne ure potekajo praviloma vsako tretjo sredo v mesecu, in sicer:

oktobra, novembra, decembra, januarja, marca, aprila, maja, junija – če bo potrebno.

Učitelji – nerazredniki na predmetni stopnji in učitelji podaljšanega bivanja so v času skupnih govorilnih ur dosegljivi od 16:30 do 18:00.

Vsi učitelji imajo enkrat tedensko tudi dopoldansko pogovorno uro, na katero so vabljeni učenci in starši. Starši se predhodno z učiteljem dogovorite najmanj en dan prej do 10. ure po e-pošti. Namen pogovorne ure je zagotoviti večjo dostopnost učiteljev predvsem za učence, saj želimo otroke spodbuditi, da bi se pogosteje obračali na učitelje v primeru stiske ali različnih vedenjskih ali učnih težav. V letošnjem šolskem letu so pogovorne ure možne tudi preko aplikacije Zoom.

V času pouka prostih dni ni govorilnih ur.

POGOVORNE -GOVORILNE URE 2020/21

MESEČNE

TEDENSKE

Priimek

Prostor

Prostor

P

T

S

Č

P.

šolska ura

BIČANIN

B012

B012

0.

0.

BOHTE

B105

kabinet jeziki

0.

BREGAR

kabinet športa

kabinet športa

7.

DACAR POVALEJ

B001

kabinet 1. tril.

0.

DRAGAN

B009

B009

3.

GAŠPAR

kabinet družb.

kabinet družb.

0.

GRAD

B009

kabinet 2. tril.

3.

KAUČIČ

kabinet pomočnice

kabinet pomočnice

6.

HLAJ

kabinet 1.tril.

kabinet 1.tril.

5.

HORVAT

kabinet družboslovja

kabinet družboslovja

6.

HRIBAR J.

B001

kabinet 1. tril.

5.

HUDOKLIN

B104

kabinet kemije

6.

ŠTAHER

B014

B013

0.

JURKOVIĆ

A113

A113

6.

KOCIJAN

zbornica

kabinet jeziki

6.

KOVAČ GRAD

B107

bio kabinet

 

6.

LOJEVEC

B002

kabinet 1. tril.

4.

LOVŠE VEBER

B007

kabinet 1. tril.

1.

MEDVED

B109

B111

13:40-14:00

MODER

B002

kabinet 1. tril.

0.

MURN

B104

B104

5.

PAVLIČ

A115

A015

7.

POGAČAR

B016

B015

0.

POLANC

B001

kabinet 1. triletja

4.

ROGELJ

B117

kabinet jeziki

6.

RADMELIČ

B010

B010

3.

STANOJEVIC

kabinet 2. triade

kabinet 2. triade

4.

ŠAFARIČ SELJAK

kabinet športa

kabinet športa

6.

ŠKULJ

kabinet fizike

kabinet fizike

0.

ŠPORN

B102

kabinet fizike

0.

 

ŠUM

B019

kabinet jeziki

0.

VISENJAK

B021

B021

0.

ZAKRAJŠEK

B017

B017

2.

ŽIGON

B007

kabinet športa

4.

ŽUST

B110

B110

0.

Dostopnost