Skoči na glavno vsebino
Select Page

Izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu osnovne šole izvajamo v skladu z Zakonom o osnovni šoli poleg obveznih predmetov tudi pouk izbirnih predmetov.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate njegovi starši.

Poleg obveznih izbirnih predmetov bomo v 7., 8. in 9. razredu ponudili tudi neobvezni izbirni predmet (v obsegu 2 uri tedensko).

V 4., 5. in 6. razredu pa izvajamo poleg obveznih predmetov tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Učenec izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

 

 

Predstavitev izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti (7., 8. in 9.r):
Dostopnost