Select Page

Tekmovanja

Predvidoma bomo v šolskem letu 2020/2021 sodelovali na naslednjih tekmovanjih:

Vrsta tekmovanja

Datum

Mentor/koordinator

razred

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

š: 17. 11. 2020

r: 14. 1. 2020

Metka Šum

4.-9.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – MEHURČKI

8. 4. 2021

Metka Šum

3.

Tekmovanje iz angleškega jezika, IATEFL

š: 19. 10. 2020

d: 23. 11. 2020

Nataša Podgoršek

8.

Tekmovanje iz angleškega jezika, Zavod RS za šolstvo

š: 12. 11. 2020

r: 20. 1. 2021

d: 16. 3. 2021

Natalija Kocijan

9.

Tekmovanje iz zgodovine

š: 8. 12. 2020

r: 2. 2. 2021

d: 20. 3. 2021

Primož Gašpar

8.-9.

Tekmovanje iz geografije

š: 24. 11. 2020

r: 26. 1.2021

d: 16. 4. 2020

Nina Štaher

6.-9.

Ekokviz

februar 2021

Primož Gašpar

6.-8.

Vegovo priznanje – Matematični kenguru

š: 18. 3. 2021

d: 17. 4. 2021

Jasna Škulj

1.-9.

Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije

2021

Medved/ Lebeničnik

8.-9.

Tekmovanje za Proteusovo priznanje iz biologije

š: 21. 10. 2020

d: 3. 12. 2020

Urška Kovač Grad

8.-9.

Tekmovanje za Stefanovo priznanje iz fizike

š: 3. 2. 2021

r: 26. 3. 2021

d: 8. 5. 2021

Jasna Škulj,

8.-9.

Tekmovanje iz astronomije

š: 3.12.2020

d: 9.1.2021

Jasna Škulj

8.-9.

Tekmovanje Bober

November

Luka Jurković

6.-9.

Tekmovanje Pišek

Ni še določeno

Luka Jurković

5.-9.

Angleška bralna značka

december – marec 2021

Mateja Bohte

Nataša Podgoršek

Tanja Lovše Veber

1.- 9.

 

Nemška bralna značka

marec 2021

Natalija Kocijan

5.-9.

Francoska bralna značka

ni še določeno

Tanja Stanojević

4.-9.


S točnimi termini posameznih tekmovanj na šolskem, regijskem in državnem nivoju bodo učence seznanili mentorji.

 

Dostopnost