Skoči na glavno vsebino
Select Page

Oddaja prostorov

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na OŠ Dragomelj s premoženjem ravnamo gospodarno, kar pomeni, da v primeru, ko prostorov ne potrebujemo za svoj namen, le te oddajamo v najem.

Pri tem upoštevamo tudi druga načela, kot so načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja vseh udeležencev, načelo javnosti in preglednosti vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.

Razpis za najem šolskih prostorov OŠ Dragomelj za šolsko leto 2023/2024

Dostopnost