Skoči na glavno vsebino
Select Page

Oddaja prostorov

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na OŠ Dragomelj s premoženjem ravnamo gospodarno, kar pomeni, da v primeru, ko prostorov ne potrebujemo za svoj namen, le te oddajamo v najem.

Pri tem upoštevamo tudi druga načela, kot so načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja vseh udeležencev, načelo javnosti in preglednosti vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.

Oddajanje šolskih športnih prostorov v občasno uporabo za šolsko leto 2024/2025

Razpis za najem šolskih prostorov OŠ Dragomelj za šolsko leto 2024/2025

Vloga za občasno uporabo večnamenskega prostora OŠ Dragomelj v šolskem letu 2024/2025

Dostopnost