Select Page

Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki:

Starši svoje interese na področju šolanja svojih otrok najbolj neposredno uresničujejo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

V šolskem letu 2020/21 načrtujemo v vsakem oddelku najmanj dva roditeljska sestanka, in sicer: 

 • 1. roditeljski sestanek:
  • razredna stopnja v času od 7. do 11. septembra 2020,
  • predmetna stopnja v času od 14. do 17 septembra 2020.
 • 2. roditeljski sestanek: torek, 9. 2., sreda, 10. 2. in četrtek, 11. 2. 2021.
 • 3. roditeljski sestanek: po potrebi.

Roditeljski sestanki bodo tudi za oddelke OPB-ja.

Načrtovana izobraževanja za starše:

Skupnih izobraževanj zaradi izrednih razmer letos ne načrtujemo.

Pogovorne – govorilne ure:

Skupne govorilne ure potekajo praviloma vsako tretjo sredo v mesecu, in sicer:

 • oktobra,
 • novembra,
 • decembra,
 • januarja,
 • marca,
 • aprila,
 • maja,
 • junija – če bo potrebno.

Učitelji – nerazredniki na predmetni stopnji in učitelji podaljšanega bivanja so v času skupnih govorilnih ur dosegljivi od 16:30 do 18:00.

Vsi učitelji imajo enkrat tedensko tudi dopoldansko pogovorno uro, na katero so vabljeni učenci in starši. Starši se predhodno z učiteljem dogovorite najmanj en dan prej do 10. ure po e-pošti. Namen pogovorne ure je zagotoviti večjo dostopnost učiteljev predvsem za učence, saj želimo otroke spodbuditi, da bi se pogosteje obračali na učitelje v primeru stiske ali različnih vedenjskih ali učnih težav. V letošnjem šolskem letu so pogovorne ure možne tudi preko aplikacije Zoom.

V času pouka prostih dni ni govorilnih ur.

Povezava: POGOVORNE – GOVORILNE URE

Dostopnost