Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dežurni učenec

   

 • Dežurajo tisti učenci 7., 8. in 9. razreda, ki jih določijo razredniki
 • Razredniki naredijo razpored dežurstva in ga oddajo vodstvu šole.
 • V primeru dni dejavnosti razrednik dežurnega učenca poskrbi, da bo dežural učenec iz drugega oddelka ali razreda.
 • Če se mora dežurni učenec zaradi pisnega ocenjevanja znanja udeležiti pouka, se mora o zamenjavi dogovoriti z učitelji oz. razrednikom.
 • Samovoljna menjava dežurstva ni dovoljena. Nadomeščanje dežurnega učenca je dovoljeno z vednostjo razrednikov, ki skrbijo za razporejanje učencev in dežurstvo.
 • Dežurni učenec odpre vrata in prijazno sprejme vse obiskovalce šole. Pozdravi, vpraša po imenu in priimku, ju vpiše na list dežurstva in obiskovalca pospremi do želene osebe. Na list dežurstva vpiše tudi učence, ki so zaradi obveznosti (zdravnik ….) zapustili šolo oz. se vrnili v šolo v času pouka.
 • Skrbi, da so garderobe v času pouka zaklenjene, da so okna in vrata v sanitarijah zaprta,  prav tako vhodna vrata.
 • Opozarja učence, da po uporabi zapirajo vodo in izklapljajo razsvetljavo.
 • Opozarja učence, da ni dovoljeno množično zbiranje pri dežurnem učencu .
 • Po učilnicah obvešča v primeru, ko gre za obvestila, ki jih dajo učitelji ali vodstvo šole.
 • Obvešča učitelje in vodstvo šole o nepravilnostih, ki niso v skladu z dogovorom o hišnem redu.
 • Dežurni učenec pomaga pri razdelitvi malic 1. triade.
 • Dežurni učenec ob koncu dežurstva (ob 13.30 uri) odnese odpadni papir iz tajništva v zabojnik za papir.
 • Učenci, ki so učno ali vzgojno problematični, ne smejo opravljati dežurstva.
Dostopnost