Skoči na glavno vsebino
Select Page

V Vrtcu Domžale upoštevamo specifične prilagoditve prehrane za posamezne otroke v primerih, ko gre za bolezni povezane z motnjami prebave in presnove. Za otroke (in zaposlene), ki potrebujejo dietno prehrano, se kuhinja prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika.

V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene posledice posebnega prehrambenega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način zdravljenja. Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, še toliko bolj, če gre za otroka s prehransko alergijo. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

V kuhinji Vrtca Domžale pripravljamo dietno prehrano za vse otroke (in zaposlene), ki prinesejo zdravniško potrdilo osebnega zdravnika z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC ali druge specifične zdravstvene ustanove.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati razredniku in vodji kuhinje. V primeru strogih izločitvenih diet pa priporočamo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane (Simona Klarič, tel. 031/518 594) in vodjem kuhinje.

DOLŽNOSTI STARŠEV:
 starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom otroka v šolo
za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo ( do 16. 9. 2016 )
 pisno javljati spremembe v izvajanju diete
 dosledno javljati odsotnost otroka;
 tudi v primeru, da dieta ni več potrebna prinesti zdravniško potrdilo o prenehanju izvajanja diete.

Simona Klarič, univ. dipl. ing.živ. tehn.
org. prehrane
Vrtec Domžale

 

Dostopnost