Skoči na glavno vsebino
Select Page

Evropska uredba (EU) št. 1169/2011) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom  zahteva, da vsak ponudnik živil in jedi pripravi ustrezno informacijo o jedeh, ki jih ima v ponudbi. Navaja tudi alergene, ki jih je potrebno navesti.

Zato smo na OŠ Dragomelj pripravili KATALOG PONUJENIH ŽIVIL IN JEDI Z OZNAČENIMI ALERGENI, ki navaja alergene, vsebovane v posameznih jedeh. Katalog ne vsebuje jedi brez alergenov.

Dietni obroki za otroke in učence se pripravljajo ločeno na osnovi dostavljenega veljavnega zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili šole. Učencem in otrokom z alergijami oziroma preobčutljivostmi pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo alergenov. Tako staršem na podlagi prejetih informacij in ustrezno pripravljene hrane v skladu z (24) alinejo preambule Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, omogočimo sprejemanje varnih odločitev. Vsi dietni obroki, ki jih pripravljamo po navodilih zdravstvene stroke lahko vsebujejo alergene v sledovih.

V skladu z okrožnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi na OŠ Dragomelj oblikujemo jedilnike tako, da upoštevamo navodila označevanja snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, in sicer v zbirni obliki (Katalog ponujenih živil in jedi z označenimi alergeni) na mestih, kjer je predstavljena ponudba jedi (jedilnik) – poleg oglasne deske v šolski jedilnici in na šolski spletni strani. Izvod Kataloga je v vpogled mogoče dobiti tudi v kuhinji šole in  pri organizatorki prehrane. Seznam jedi v katalogu je urejen po abecednem redu, nazivi jedi so identični nazivom jedi, navedenim na jedilniku. Seznam bomo sproti posodabljali in dopolnjevali.

Dostopnost