Skoči na glavno vsebino
Select Page

Od 1. aprila 2019 do 30. novembra 2019 je naša šola uspešno sodelovala v projektu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«. Projekt je bil razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada Evropske unije.

Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Z javnim razpisom se mladim, starim do vključno 29 let, prispeva k zagotavljanju dostopnosti do kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru projekta smo zaposlili tri učiteljice začetnice. Vključile so se v vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema hospitacije drugih učiteljev, samostojna izvedba pouka, nadomeščanja, spremstvo in sodelovanje na dnevih dejavnosti, vodenje projektov ter individualno delo z učenci. Seznanile so se s šolsko zakonodajo, internimi akti šole in drugim strokovnim gradivom.

Ob pomoči mentoric so učiteljice začetnice pridobile dodatno pedagoško znanje in izkušnje s področja vzgoje in izobraževanja. Seznanila so se z načrtovanjem, organizacijo, delovanjem osnovne šole ter z ustreznimi metodami in oblikami vzgojno izobraževalnega dela. Redno so se vključevale v delo strokovnih aktivov in se dodatno izobraževale po navodilih vodstva šole. Pridobile so izkušnje pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov v interakciji do svojih sodelavcev, učencev in staršev učencev.

Učiteljice začetnice so se izkazala kot zanesljive in so izpolnila vsa pričakovanja vodstva in šole.

Uspešno so opravile samostojne nastope in pridobile izkušnje za samostojno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela.  

Dostopnost