Skoči na glavno vsebino
Select Page

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na OŠ Dragomelj s premoženjem ravnamo gospodarno, kar pomeni, da v primeru, ko prostorov ne potrebujemo za svoj namen, le te oddajamo v najem. 

Pri tem upoštevamo tudi druga načela, kot so načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja vseh udeležencev, načelo javnosti in preglednosti vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.

Razpis za najem šolskih prostorov OŠ Dragomelj za šolsko leto 2017/2018

Vloga za najem šolskih prostorov OŠ Dragomelj za šolsko leto 2017/2018

Dostopnost