Skoči na glavno vsebino
Select Page

Strokovno izobraževanje »Posebne potrebe: Izziv inkluzije«/ Course »Special Needs: The challenge of Inclusion« (Sesimbra, Portugalska)

V sklopu Erasmus+ projekta, sem se kot 1. udeleženka mobilnosti in vodja projektnega tima Erasmus+ programa KA1, udeležila strokovnega usposabljanja v Sesimbri, na Portugalskem, pod organiziranim vodstvom izobraževalne institucije CREF* Sesimbra, v trajanju od 8. do 13. oktobra 2018.

Na skupnem strokovnem izobraževanju je sodelovalo 49 udeležencev iz večih evropskih držav, znotraj ožjega področja zanimanja o izzivih inkluzije pa je na seminarju sodelovalo 8 udeležencev, med drugimi iz Estonije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije. Cilj izobraževanja je bil usvojiti inkluzivne  metode dela z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP), ki bi vključevale rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT).

Med izobraževanjem in bivanjem v Sesimbri, sem ugotovila, da se portugalski in slovenski izobraževalni sistem bistveno razlikujeta v konceptu usmerjanja otrok s PP. Medtem, ko so pri nas načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja ter delo z otroki s PP določeni z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, Uradni list RS, št. 58/11), pa se na Portugalskem to leto, z mesecem majem, odvijajo »velike spremembe« v šolski zakonodaji in kurikulumu, vezane na delo in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Tako na Portugalskem vsi učenci s PP, ne glede na primanjkljaj, obiskujejo običajne osnovne šole, saj prilagojenih programov ne poznajo.  Ob tem se šolniki posledično soočajo s težavo pomanjkanja usposobljenega kadra za delo z otroki s posebnimi potrebami, saj ministrstvo ne odobri potrebnega števila delovnih mest in večino dela opravijo učitelji in psihologi, določen pa jim je le en mobilni logoped ali terapevt.

V splošnem sem z izobraževanjem in samo organizacijo tečaja iz strani institucije CREF zadovoljna, želela pa sem si spoznati več praktičnih metod z uporabo IKT pri delu z otroki s PP.

——————————————————————————————————————————————————————–
* CREF je zasebna neprofitna izobraževalna ustanova, ki zagotavlja izobraževalno podporo za osebje osnovnih in srednjih šol v celotni regiji Sesimbra. Odgovorni so tudi za stalno usposabljanje učiteljev iz javnih in zasebnih predšolskih in osnovnih šol, v sodelovanju z odredbo CFAE v Santiagu in občino Sesimbra. CREF sodeluje tudi z osebami, ki imajo socialno-ekonomske težave in priseljenci ter jih vključuje v družbo z spodbujanjem tečajev portugalskega jezika in kulture.
Ta institucija je odprta za sodelovanje in izmenjavo informacij ter metodologij poučevanja z drugimi partnerji.

Arnela Jahić,

vodja projektnega tima Erasmus+ (KA1)

Dostopnost