Skoči na glavno vsebino
Select Page

dejavnosti v letu 2009-10

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

NAREDI SI GREDICO IN SKRBI ZANJO.

POSTAVI PTIČJO HIŠICO IN OPAZUJ PTICE!

UGAŠAJ LUČ, TUDI V TEMI JE PRIJETNO!

VARČUJ Z VSAKO KAPLJICO VODE!

RAZMIŠLJAJ EKO, PA BOŠ FRAJER!

 

Dobrodošli na spletni strani projekta Eko šola kot način življenja

 

Večina mladih je upravičeno zaskrbljenih zaradi problematike okolja … 

V hotenju in boju za ugodnejše življenje na Zemlji je v kratkih 400 letih človeku uspelo ustvariti svet, v katerem manjšina lahko poskrbi za vsakršno materialno udobje, ki žal ne prinaša ne sreče, ne notranjega miru. Naša ozkost in obsedenost po iskanju še udobnejšega življenja je popolnoma onesnažila naravne sisteme Zemlje. Prišli smo do tiste kritične točke, čez katero ne moremo.


»Ustvariti v sebi ekološko ravnovesje duha je pot v vsak uspešen ekološki projekt.«

prof. Nada Pavšer – nacionalna koordinatorka Vodilo šole

S šolskim letom 2009/2010 vstopamo v projekt eko šola kot način življenje in se tako pridružujemo ostalim šolam, vrtcem in domovom, ki so v tem projekt. Osnovno vodilo naše šole je, da učence usmerjamo in ozaveščamo v smeri pravilnega ravnanja in življenja v okolju. Z roko v roki delavci šole in učenci: Ne le tako, da vsi skupaj skrbimo za čisto in zdravo okolje, ampak spremenimo način življenja in razmišljanja, prispevajmo tudi k temu, da bo ostal naš zeleno-modri planet našim zanamcem čist, zdrav in prijeten za bivanje.

Specifična načela 

Učenci:

– si razvijajo spoštljiv odnos do Zemlje;

– skrbimo, da je okolje, v katerem živimo, čisto in zdravo;

– spoznavamo probleme okolja, ki se odražajo v življenju;

– poskrbeli bomo, da bo v šoli vladala pozitivna klima-odnosi;

– se učimo presojati o pravilnem ravnanju v okolju in predlagamo rešitve za izboljšanje;

– spoznavamo posledice nepreudarnega izkoriščanja naravnih dobrin;

– bomo spoznavali pomen vode za življenje ter pomen varčevanja z energijo, navajali se bomo na varčnost;

– skrbimo za sortiranje odpadkov in koristno uporabo le-teh;

– se navajamo na pravilen odnos do hrane in prehranjevanja;

– ugotavljamo, kako hrup deluje na počutje in zdravje ljudi in živali;

– bomo spoznali pomen timskega dela v medpredmetni povezavi.

Zapisana specifična načela bomo uresničevali preko dejavnosti ter prepletanjem ekoloških vsebin pri posameznih predmetih pri pouku in interesnih dejavnostih.

 

Učitelji vseh predmetov bomo v učne vsebine, smotrno uvajali eko-teme. Z učenci bomo zbirali in beležili katere vsebine nam bo uspelo uresničiti.
Decembra bomo izvedli Božično novoletni bazar, ki bo ekološko obarvan. V aprilu se bomo udeležili eko tržnice, ki jo organizira občina Domžale. 22.4.2010 predviden Eko dan, kjer bomo pripravili aktivne delavnice. Skozi celo leto pa urejamo in skrbimo za šolsko okolico.

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zbiranjem papiraj, zamaškov, baterij. Na novo se bomo priključili akciji zbiranja odpadnih električnih in elektronskih aparatov in kartuš.

Naj na tem mestu vzpodbudiva vse učence, zaposlene, starše, krajane in ostale simpatizerje okoljske problematike, da otroke vzpodbujate pri omenjenih akcijah, saj bo s tem širila stopnja njihove ekološke zavesti.

 

DEJAVNOSTI

 

KAJ DELAMO?

 

KDO ?

VODJA

KDAJ?

ZAKAJ?

»KARTUŠE v

ŠKATLO«

Vsi , cela šola!

 

 

PETER JERINA

Skozi celo šolsko leto

 

·          odgovoren odnos do te vrste odpadkov

·          učenci svoja spoznanja  širijo tudi doma

ZDRAVA PREHRANA

REKREATIVNI ODMOR

EKOLOGIJA IN ŠPORTNA VZGOJA

Vsi, cela šola!

SONJA KRAČMAN

NATAŠA ŠAFARIČ S.

IZTOK BREGAR

Skozi celo šolsko leto

 

Zmanjšanje bolezni zaradi neprimerne prehrane

Navajanje na pitje vode, pitniki

Gibanje za boljše počutje

Spoštljiv odnos do narave na športnih dneh.

 

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

VSI, cela šola

RAZREDNIKI

Skozi celo leto

·          pravilen odnos do  malice

·          pravilno ravnanje z odpadki doma in v šoli

»NOVOLETNI MOTIVI NA EKO VOŠČILNICAH«

Vsi , cela šola!

DAŠA VUKAŠINOVIĆ

November, december.

·          kako lahko uporabimo odpaden material.

»EKO HIMNA« šole

» EKO ZNAK » šole

Učenci predmetne  in razredne stopnje

(učitelj SLJ, LVZ, GVZ)

IVICA JANEŽ

GORDANA PUGELJ

JASNA MEDVED NIŠAVIĆ

Skozi vse šolsko leto

·          ekohimna šole

·          eko znak šole

ZBIRANJE ODPADNEGA
PAPIRJA

Učenci razredne in predmetne stopnje in delavci šole

JASNA ŠKULJ

Skozi vse šolsko leto.

·  učenci se zavedajo posledic odpadkov za okolje

 ·  učenci spoznanja prenesejo domov

ZBIRANJE ODPADNIH

BATERIJ

 

Vsi , cela šola!

PETRA DACAR POVALEJ

Skozi vse šolsko leto.

·  odgovoren odnos do nevarnih odpadkov

· z zbiranjem in pravilnim odlaganjem zmanjšujejo nevarnost za okolje

·  učenci spoznanja prenesejo domov

EKO BRALNA ZNAČKA

Učenci prve in druge triade

KARMEN PAVLIČ

Oktobra do aprila

S pomočjo literature se seznanjajo s ekološko problematiko in kako lahko sami pripomorejo k boljšemu odnosu do narave

ZBIRALNA AKCIJA ODSLUŽENIH ELEKTRIČNIH APARATOV IN ELEKTRONSKIH ODPADKOV

Vsi, cela šola!

DANIJEL HUDOKLIN

marec

Učenci se seznanijo, kam potujejo odsluženi električni aparati in kaj z njimi naredijo

UGAŠANJE LUČI IN ZAPIRANJE VODE

Vsi, cela šola! Učenci izdelajo znake za ugašanje luči in jih prilepijo nad stikala

MOJCA ŠPORN

Skozi vse šolsko leto.

Pripomoremo k manjši porabi električne energije in manjši porabi vode

PODARI ZVEZEK – KARITAS

 

Vsi, cela šola!

MOJCA GRAD

maj

Učenci se naučijo pomagati drugim, ki se znajdejo v stiski

AKCIJE ČIŠČENJA ŠOLSKEGA DVORIŠČA

Učenci

VOJKA ZAVRL

OPB – oktober, december

RS – januar, marec

PS – april, junij

Čisto bivalno okolje, prijazen odnos do narave

 

 

 

EKO DAN – delavnice

Učenci prve triade

GABRIJELA VISENJAK

22. 4. 2010, dan Zemlje

Seznanjanje z ekološko problematiko na različne načine ( izdelki iz odpadnega materiala, dramatizacija, likovno ustvarjanje…)

EKO TRŽNICA – Domžale

Učenci druge triade

MARTINA POGAČAR

april

Učenci predstavijo svoje delo in zamisli, ki so povezane z ekologijo

EN KORAK DO ČISTEGA OKOLJA – ZALOŽBA MORFEM

Učenci prve triade

GABRIJELA VISENJAK

Oktober – maj

Ob pomoči slikanic se zavedo problema do okolja in iščejo rešitve po izboljšavah

EKO TABLA

Vsi, cela šola

BARBARA MUHIČ

Celo leto

Starši in učenci so seznanjeni z akcijami in delom na šoli.

VESELO SRCE

Učenci druge triade (pisanje vtisov)

NADICA BIČANIN

oktober

Spoznavanje in pomoč drugim.

 

Za izvajanje eko šole so odgovorni: koordinator, ravnateljica in ekoprogramski svet (sestavljajo ga učitelji, učenci, starši in zunanji sodelavci).

EKOPROGRAMSKI SVET sestavljajo:

 

KOORDINATORKA

Gabrijela Visenjak

RAVNATELJICA

Metka Murn

RAZREDNI UČITELJI

Mojca Grad, Petra Dacar Povalej, Martina Pogačar. Vojka Zavrl

UČITELJI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA

Daša Vukašinović, Danijela Polanc

PREDMETNI UČITELJI

Sonja Kračman, Mojca Šporn, Danijel Hudoklin, Nataša Šafarič Seljak

TEHNIČNI KADER

Igor Dolinšek, Štefka Svetlin

STARŠI

Mateja Jandl Drčić

 

 

Dostopnost