Skoči na glavno vsebino
Select Page

Regresirana prehrana

Spoštovani starši,

tudi v letošnjem šolskem letu boste lahko v šoli uveljavljali možnost regresiranja plačila šolske prehrane.

Višina regresa na dan bo odvisna od vaših dohodkov. Šola ima omejena denarna sredstva za dodeljevanje regresa in pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane upošteva zlasti naslednje kriterije:

  1. Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu (starši ste dolžni priložiti kopijo odločbe Centra za socialno delo – CSD)
  2. Prejemanje otroških dodatkov in višina otroškega dodatka na otroka (starši ste dolžni priložiti kopijo odločbe CSD)
  3. Socialna problematika družine (dolgotrajne bolezni, brezposelnost,…)
  4. Spremembe stanja v družini po izdaji odločbe o otroških dodatkih, ki vplivajo na finančno stanje družine (število novih članov, brezposelnost, smrt, bolezen, nesreča in drugo).

Če menite, da ste do regresa upravičeni, vas prosimo, da izpolnite obrazec in podpišete soglasje, da se strinjate, da se zbrani podatki uporabijo za pridobitev regresa pri plačilu šolske prehrane. Brez tega vloge ne bomo mogli upoštevati. Izpolnjen obrazec z dokazili oddajte razredniku ali prinesite v šolsko svetovalno službo.

REGRESIRANJE ŠOLSKIH KOSIL

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu in Odloka o enkratni denarni pomoči, regresiranje šolskih kosil ureja CSD. Vlogo s priloženimi potrebnimi dokazili oddajte na CSD Domžale (dobite jo na CSD). Vlogo oddajte čimprej.

Za dodatna pojasnila in informacije v zvezi z regresirano prehrano se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo (Vojka Kovačič).

Dostopnost