Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vprašanja za 7. razred

Tukaj so vprašanja za ponavljanje in utrjevanje …

1. Kaj je SSKJ? Kaj najdemo v njem?

2. Kako iščemo o SSKJ? razloži na primeru.

3. Kako je sestavljan geselski članek, katere podatke najdeš tam?

4. Kako ločimo slovenski jezik? Kje uporabljamo knjižni in kje nekjnjižni jezik?

5. Kateri obliki knjižnega jezika poznaš in kakšna je razlika med njima?

6. Kaj je bajka? Kakšne so njene znčilnosti?

7. Naštej nekaj sovenskih in nekaj grških bajeslovnih bitij!

8. Zakaj so bajke nastale?

9. Katere bajke poznaš?

10. Kako je zgrajena bajka Volkodlak?

11. Kakšne vrste bajka je Volkodlak? Kaj je značilno za ljudsko slovstvo?

12. Kakšne vrste besedilo je Odesije in kiklpo Polifem? 

13. Kaj je epska pesem? Katero poznaš?

14. Predstavi vsebino Pegama in Lambergarja!

15. Kakšne so značilnosti ljudskih epskih pesmi? Poiščih jih v besedilu Pegam in Lambergar!

16. Predstavi vsebino Vile! 

 

Dostopnost