Select Page

Šolsko leto traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Posamezna ocenjevalna obdobja se zaključijo:

  • 31. 1. 2022 (1. ocenjevalno obdobje),
  • 24. 6. 2022 (2. ocenjevalno obdobje), za učence 9. razreda 15. 6. 2022.

ŠOLSKE POČITNICE

  • 25. 10. –1 . 11. 2021- jesenske
  • 25. 12. – 2. 1. 2022 – novoletne
  • 21. 2. – 25. 2. 20212- zimske
  • 27. 4. – 2. 5. 2022 – prvomajske
  • 26. 6. – 31. 8. 2022 – poletne

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda (1. rok): 16. 6. – 29. 6. 2022.
Predmetni in popravni izpiti za učence ostalih razredov (1. rok): 27. 6. – 8. 7. 2022.
Predmetni in popravni izpiti (2. rok): 18. 8.–31. 8. 2022.

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  • 3. 5. – 15. 6. 2022 (1. rok) za učence 9. razreda
  • 3. 5. – 24. 6. 2022 (1. rok) za učence 1.– 8. razreda
  • 18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok) za učence 1.– 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Vodja komisije za NPZ v letošnjem šolskem letu je Jasna Škulj.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo potekalo za učence 6. in 9. razreda po spodnjem časovnem razporedu:

Datum

Predmet

4. 5. 2022

slovenščina

6. 5. 2022

matematika

10. 5. 2022

 

angleščina 6. r

geografija 9. r

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 

Ob zaključku šolskega leta:

 

9. razred

15. junij 2022

1. – 8. razred

24. junij 2022

 

Dostopnost