Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dnevi dejavnosti

NARAVOSLOVNI, KULTURNI, ŠPORTNI IN TEHNIŠKI DNEVI  TER EKSKURZIJE

Starši boste o posamezni dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi ter ekskurzije) pravočasno obveščeni med šolskim letom.

Zadnji rok za odjavo otroka iz šole v naravi oz. večdnevnega tabora zaradi bolezni je dva delovna dneva pred pričetkom dejavnosti. V nasprotnem primeru starši niso upravičeni do povračila stroškov prevoza. Stroški bivanja se obračunajo v skladu s sklenjeno pogodbo.

Za dneve dejavnosti morajo straši otrokovo odsotnost javiti tri delovne dneve pred odhodom. V nasprotnem primeru plačajo stroške prevoza.

Starši sporočite odsotnost svojih otrok po telefonu 5890 810 ali po e-pošti tajnistvo@osdragomelj.si.

Dostopnost