Skoči na glavno vsebino
Select Page

Varna pot v šolo

Varnost učencev v prometu

Zbrana gradiva o varnosti učencev v prometu na poti v šolo in domov.

Termine in opise postajališč šolskega avtobusa boste našli v rubriki Šolski prevoz.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS opozarja
Šola in starši s svojim zgledom ter prometno vzgojo skupaj ob­li­kujemo varne oblike ravnanja v prometu.

Starši naj skupaj z otroki načrtujejo pot v šolo. Vedno izberemo najvarnejšo pot in ne najkrajše. Otroka je potrebno naučiti varno hoditi po teh po­teh, varno prečkati ceste in križišča.

Za otroke, ki so mlajši od 7 let, je potrebno zagotoviti spremstvo osebe, ki je starejša od 10 let.

Da bodo ostali udeleženci v prometu pozorni na vaše otroke, naj imajo ob­lečena svetlejša oblačila, pripete kresničke ali drugo svetlobno zna­me­nje. Učenci v prvem razredu dobijo rumeno rutico.

Vedno hodimo po pločniku. Če cesta nima pločnikov, hodimo po levi stra­ni, da vidimo vozilo in se mu pravočasno umaknemo.

Otroci, ki jih vozimo v osebnih avtomobilih, morajo biti (glede na  starost in višino) zavarovani z otroškim varnostnim sedežem (nižji kot 150 cm) ali varnostnim pasom (višji kot 150 cm). Če v avtu ni možnosti, da bi vgradili otroške sedeže, morajo otroci do 12 leta sedeti  na zadnjih sedežih.

V avtobusu otroci ne smejo sedeti na prvih sedežih in ne na sredinskem za­dnjem sedežu. Večja in težja prtljaga mora biti shranjena v prtlja­ž­niku.

Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina pro­metnih udeležencev. Težja poškodba možganov malokdaj ostane brez posledic. Z zaščitnimi čeladami lahko zmanjšamo število poškodb glave.

Uporaba čelade je primerna za vse kolesarje, udeležence v prometu in tu­di za vožnjo po dvorišču, saj so tudi pri majhnih hitrostih nevarni robni­ki in druge ovire.

Vedno uporabite varnostne pasove in varnostne sedeže za otroke!

Raje stokrat prečkajte cesto skupaj s svojim otrokom, preden jim enkrat dovolite, da jo prečkajo sami! Prepričajte in navadite svojega otroka, da bo pri vožnji s kolesom vedno nosil čelado!

Dostopnost