Select Page

Pogovorne – govorilne ure

Skupne govorilne ure potekajo praviloma vsako tretjo sredo v mesecu, in sicer: 20. oktobra 2021, 17. novembra 2021, 15. decembra 2021, 19. januarja 2022, 16. marca 2022, 20. aprila 2022, 18. maja 2022, junija – po potrebi.

Učitelji – nerazredniki na predmetni stopnji in učitelji podaljšanega bivanja so v času skupnih govorilnih ur dosegljivi od 16:30 do 18:00.

Vsi učitelji imajo enkrat tedensko tudi dopoldansko pogovorno uro, na katero so vabljeni učenci in starši. Starši se predhodno z učiteljem dogovorite najmanj en dan prej do 10. ure po e-pošti. Namen pogovorne ure je zagotoviti večjo dostopnost učiteljev predvsem za učence, saj želimo otroke spodbuditi, da bi se pogosteje obračali na učitelje v primeru stiske ali različnih vedenjskih ali učnih težav. V letošnjem šolskem letu so pogovorne ure možne tudi preko aplikacije Zoom.

V času pouka prostih dni ni govorilnih ur.

GOVORILNE URE 2021/22 MESEČNE TEDENSKE
Priimek Prostor Prostor P T S Č P
šolska ura
BIČANIN B012 B012       6.  
BOHTE B011 kabinet jeziki         0.
BREGAR kabinet športa kabinet športa       3.  
DACAR POVALEJ B001 kabinet 1. triade     0.    
DRAGAN B009 B009       0.  
GAŠPAR kabinet družboslovja kabinet družboslovja       4.  
GRAD B009 kabinet 2. triade. 5.        
KAUČIČ kabinet pomočnice kabinet pomočnice 6.        
HORVAT kabinet družboslovja kabinet družboslovja   5.      
HRIBAR J. B001 kabinet 1. triade 5.        
HUDOKLIN B104 kabinet kemije 4.        
JURKOVIĆ A113 A113 6.        
KOCIJAN zbornica kabinet jeziki       5.  
KOVAČIČ A109 A109   6      
LEBENIČNIK B104 B104   6.      
LETONJA b025

kabinet

družboslovja

      2.  
LOJEVEC B002 kabinet 1. triade     5.    
LOVŠE VEBER B007 kabinet 1. triade   0.      
MEDVED J. B109 B111     1.    
MEDVED M. A115 A115   6.      
MODER B002 kabinet 1. triade 0.        
MUHIČ

kabinet

družboslovja

kabinet

družboslovja

        4.
MURN B104 B104         4.
PAVLIČ A115 A115 7.        
PENCELJ B005 B005     4.    
POGAČAR B016 B016   6.      
POLANC B001 kabinet 1. triletja       0.  
PODGORŠEK B011 kabinet jeziki         0.
RADMELIČ B010 B010 5.        
RUS B111 B111 5.        
STANOJEVIĆ kabinet 2. triade kabinet 2. triade 4.        
ŠAFARIČ SELJAK B019 kabinet športa       0.  
ŠKULJ kabinet fizike kabinet fizike 0.        
ŠPORN kabinet fizike B 107         0.
ŠUM B019 kabinet jeziki   0.      
VISENJAK B021 B021 0.        
Dostopnost