Select Page

Tekmovanja

Predvidoma bomo v šolskem letu 2021/2022 sodelovali na naslednjih tekmovanjih:

Vrsta tekmovanja Datum Mentor/koordinator razred
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

š: 9. 11. 2021

r: 9. 12.  2021

d: 12. 2. .2022

Metka Šum

Livija Horvat

Tea Letonja

4. – 9.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – MEHURČKI 29. 3. 2022 Metka Šum 3.
Tekmovanje iz angleškega jezika, Zavod RS za šolstvo

š: 11. 11.  2021

d: 16. 3. 2022

Nataša Podgoršek 8.
Tekmovanje iz angleškega jezika, Zavod RS za šolstvo

š: 11. 11.  2021

d: 16. 3. 2022

Natalija Kocijan 9.
Tekmovanje iz znanja zgodovine

š: 7. 12. 2021

d: 10. 3. 2022

Primož Gašpar 8. – 9.
Tekmovanje iz geografije

š: 16. 11. 2021

d: 2. 4. 2022

Barbara Muhič 6. – 9.
Ekokviz februar/marec 2022 Primož Gašpar 6. – 8.
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička februar 2021 razredne učiteljica 4.
Vegovo priznanje – Matematični kenguru

š: 17. 3. 2022

r: 6. 4. 2022

d: 23. 4. 2022

Jasna Škulj 1. – 9.
Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije

š: 17. 1. 2022

r: 26.3.2022

d: 7. 5. 2022

Špela Lebeničnik 8. – 9.
Tekmovanje za Proteusovo priznanje iz biologije

š: 20. 10. 2021

d: 3. 12. 2021

Miša Rus 8. – 9.
Tekmovanje za Stefanovo priznanje iz fizike

š: 2. 2. 2022

r: 14. 4. 2022

d: 21. 5. 2022

Špela Lebeničnik 8. – 9.
Tekmovanje v logiki september 2021 Danijel Hudoklin 8. – 9.
Tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni Vojka Kovačič 6. – 9.
Tekmovanje iz astronomije

š: 8.12.2021

d: 15. 1. 2022

Škulj 8. – 9.
Tekmovanje Bober 8. – 19. 11. 2021 Luka Jurković 6. – 9.
Tekmovanje Pišek 31. 1. – 11. 2. 2022 Luka Jurković 5. – 9.
Angleška bralna značka od decembra 2021 do marca 2022

Mateja Bohte

Nataša Podgoršek

Tanja Lovše Veber

 

3. – 9.

1. – 2.


S točnimi termini posameznih tekmovanj na šolskem, regijskem in državnem nivoju bodo učence seznanili mentorji.

 

Dostopnost