Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dodatni in dopolnilni pouk

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz kateregakoli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta.

Dopolnilni in dodatni pouk potekata pred rednim poukom oz. po njem.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

V 6. in 7. razredu se pri matematiki v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenim temu predmetu, organizira v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in matematiki vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

V 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

Dostopnost