Skoči na glavno vsebino
Select Page

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo organizirani najmanj dvakrat letno za posamezni oddelek glede na problematiko, želje staršev in aktualno dogajanje v posameznih oddelkih.

Starši svoje interese na področju šolanja svojih otrok najbolj neposredno uresničujejo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

V šolskem letu 2023/24 načrtujemo v vsakem oddelku najmanj dva roditeljska sestanka, in sicer:

 • 1. roditeljski sestanek: 12. do 19. september 2023
 • 2. roditeljski sestanek: 12. do 14 februar 2024
 • 3. roditeljski sestanek: po potrebi.

Vsebina roditeljskih sestankov bo zlasti:

 • predstavitev bistvenih značilnosti načrta vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2022/23 ter prioritetnih ciljev OŠ Dragomelj;
 • seznanitev s Hišnim redom, vzgojnim načrtom ter pravili šolskega reda OŠ Dragomelj in pravili šolske prehrane;
 • izvolitev članov sveta staršev šole;
 • šola v naravi, tabori;
 • problematika poklicnega odločanja in vpisa v srednje šole ter organizacija valete (9. razred);
 • sodelovanje med šolo in domom;
 • razgovori o aktualnih vprašanjih;
 • za starše prvošolcev seznanitev z OŠ Dragomelj ter značilnostmi devetletne OŠ;
 • seznanitev staršev z delom učencev v OPB;
 • predstavitev projektov.
Dostopnost