Skoči na glavno vsebino
Select Page

Z veseljem Vam sporočamo, da se je CMEPIUS, komisija za podeljevanje Jabolk kakovosti odločila, da Osnovni šoli Dragomelj podeli nagrado Jabolko kakovosti za leto 2020.

Decembra CMEPIUS tradicionalno podeljuje nacionalne nagrade, tako imenovana jabolka kakovosti. Priznanja že 15 let podeljuje nosilcem projektov v okviru programa Erasmus+, ki izstopajo zaradi kakovostne zasnove in izvedbe.

Obrazložitev nagrade:
Osnovni šoli Dragomelj je uspelo znanje in izkušnje, ki jih je devet učiteljev pridobilo v tujini v okviru projekta Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih, odlično prenesti v prakso. Učitelji so nadgrajevali svoje kompetence z novimi učnimi metodami in praksami za delo z učenci s posebnimi potrebami ter se seznanjali z inovativnimi načini uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za izvajanje bolj kakovostne in dostopne strokovne pomoči tem učencem. Pridobljeno so v skladu z učno problematiko in potrebami šole uspešno integrirali v letne delovne načrte in prakso tako na razredni kot predmetni stopnji.  Projekt, ki je bil prva mednarodna izkušnja šole, jim je omogočil več idej pri oblikovanju individualnih programov za določene učence. V času projekta so za mreženje, pripravo projektnega gradiva in diseminacijo uspešno uporabljali tudi portal eTwinning, ki jim po zaključku služi kot odlično orodje za ohranjanje stikov s kolegi iz tujine ter nabor idej uspešnega vključevanja medkulturnih dimenzij in dobrih praks.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim učiteljem, še posebej koordinatoricama Arneli Jahić in Barbari Rogelj.

Dostopnost