Skoči na glavno vsebino
Select Page

Hišni red, Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red

Vzgojni načrt

 

Sklep o merilih in podrobnejših določilih za ocenjevanje znanja

Na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli so strokovni aktivi učiteljev v mesecu marcu 2017 sprejeli sledeči sklep:

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj učenca zaloti pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, ga lahko oceni z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep.

Dostopnost