Skoči na glavno vsebino
Select Page

O projektu

Namen projekta

Namen projekta je podpreti sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Specifični cilji projekta za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja:

  • priprava, preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  • priprava predloga načrta uvajanja programa na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično družbo.
  • vzpostavitev 3 demonstracijskih šol na področju poklicnega oz. strokovnega izobraževanja.

Sodelujoči partnerji v projektu:

  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Center RS za poklicno izobraževanje
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Andragoški center Republike Slovenije
  • Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Obdobje izvajanja projekta:

1.3.2022 – 31.12.2023

Finančna podpora:

Projekt je financiran v okviru ukrepa 3.5 Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023  698.500,00 eur.

Dostopnost