Skoči na glavno vsebino
Select Page

Tudi za otroke je pomembno poznavanje in zavedanje pomena bogate biotske pestrosti v našem okolju. Z učenko Lucijo M. iz 8.b smo se udeležile natečaja v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA. Glavni namen natečaja je bilo spodbujanje učencev k opazovanju narave, predvsem biotske raznovrstnosti. Skupaj z somentorico Klavdijo Zupančič, dipl. biol. (UN) smo pripravili nalogo “BOBROV VPLIV NA BIODIVERZITETO REČNIH EKOSISTEMOV”. Lucija je osvojila odlično 3. mesto. Čestitke!

                                                        mentorica: Miša Rus, mag prof. biol

 Vabljeni k branju raziskovalne naloge!

PRILOGA:

Povzetek raziskovalne naloge:

Rečni sistem je drugačen od ostalih ekosistemov. Je dinamičen, saj na njega vplivajo številni dejavniki. Ljudje smo odgovorni za naš planet, ampak se večina tega ne zaveda. Izkoriščamo naravo in jo onesnažujemo z odpadki. Biodiverziteta izginja zaradi naše nemarnosti. Kljub številnim naravovarstvenim prizadevanjem in zavarovanju določenih okolij in vrst je biotska raznovrstnost še vedno ogrožena.

Bober s svojimi dejavnostmi spreminja okolje, v katerem živi, z jezovi, brlogi, bobrišči in rovi. Na ta način ustvarja primeren habitat za rastlinske in živalske vrste. Biodiverziteta rečnih ekosistemov se zaradi njegovega delovanja povečuje. Sistemi so tako bolj stabilni in zdravi ter sposobni so blažiti in kljubovati podnebnim spremembam.

Ključne besede: ekosistem, biodiverziteta, bober, rečni ekosistem, spremembe v okolju

Dostopnost