Select Page

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju Namen projekta Namen projekta je podpreti sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje...

Projektna naloga – Turizmu pomaga lastna glava

Projektna naloga – Turizmu pomaga lastna glava Projektno nalogo Turizmu pomaga lastna glava smo naslovili »Učna pot ob Pšati in Kamniški Bistrici«. S tem smo želeli deliti zanimiv košček čiste, neokrnjene narave, ki nas obdaja v naši okolici vsak dan. Strnili...

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše....

Ekošola

Ekošola Osnovno vodilo naše šole je, da učence usmerjamo in ozaveščamo v smeri pravilnega ravnanja in življenja v okolju. Z roko v roki delavci šole in učenci: Ne le tako, da vsi skupaj skrbimo za čisto in zdravo okolje, ampak spremenimo način življenja in...

Kulturna šola

Kulturna šola Vsak posameznik, zaposlen na OŠ Dragomelj, je s svojim delom prispeval, da nam je v šolskem letu 2017/18 uspelo pridobiti naziv kulturne šole. K temu sta zelo veliko pripomogli Jasna Medved na glasbenem področju in Ivica Janež na gledališko-recitatorskem...
Dostopnost