Skoči na glavno vsebino
Select Page

Uporaba programa F-Secure Anti-Virus za učitelje in učence na njihovem domu

Učitelji, učenci oz. dijaki, ki želijo uporabljati program F-Secure Anti-Virus na računalnikih na njihovem domu, lahko dobijo program in aktivacijske kode za uporabo programa na naslednji način:

– zavod pripravi spisek učiteljev in učencev oz. dijakov, ki želijo uporabljati program F-Secure Anti-Virus na računalnikih na njihovem domu ter od njih pridobijo izjavo (za učence in dijake velja, da izjavo sopodpišejo njihovi starši oz. skrbniki) o uporabi programa.

Starše učencev, ki želijo uporabljati program na domu prosimo, da izpolnjene in podpisane izjave oddajo v prostorih svetovalne službe.

– zavod preko osebe, ki je upravičena do dostopa na spletno stran http://mss.f-secure.si/ preko elektronske pošte <!– document.write( '‘ ); //–> E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript <!– document.write( '’ ); //–> posreduje število bodočih uporabnikov programa,

– Amis d.o.o. preko elektronske pošte pošlje odgovorni osebi za vsakega učitelja, učenca oz. dijaka različno aktivacijsko kodo za uporabo programa,

– zavod preko osebe, ki je upravičena do dostopa na spletno stran http://mss.f-secure.si/ preko elektronske pošte <!– var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy18214 = 'sola' + '@'; addy18214 = addy18214 + 'f-secure' + '.' + 'si'; var addy_text18214 = 'sola' + '@' + 'f-secure' + '.' + 'si'; document.write( '‘ ); document.write( addy_text18214 ); document.write( ‘‘ ); //–>n sola@f-secure.si <!– document.write( '‘ ); //–> E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript <!– document.write( '’ ); //–> posreduje spisek učiteljev, učencev oz. dijakov, ki so jim bile dodeljene aktivacijske kode (ime, priimek, elektronski naslov, naziv vzgojno – izobraževalnega zavoda ter dodeljeno aktivacijsko kodo),

– učitelji, učenci oz. dijaki pridobijo programsko opremo s prenosom preko spletne strani http://sola.f-secure.si/ in si jo namestijo na računalnik na njihovem domu. Pred prenosom je potrebna registracija.

Programska oprema vam bo na voljo od 4. februarja 2008 dalje.

Dostopnost