Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vprašanja za 9. razred

Pripravila sem vprašanja za pnavljanje in utrjevanje.

1. Kdaj uporabljamo veliko začetnico? Predstavi pravila pri zapisovanju velike začetnice v zemljepisnih imenih.

2. Koliko glasov ima slovenščina in koliko črk zanje?

3. Predstavi delitev slovenskih glasov.

4. Kaj je življenjepis? Kakšne so njegove značilnosti?

5. Kaj so sopomenske povedi? Katere vrste poznaš (predstavi na primeru)?

6. Kaj je besedna družina? Kako veš, da so besede iz iste besedne družine?

7. Katere so značilnosti ljudskega slovstva?

8. Katere oblike v ljudskem slovstvu poznaš?

9. Predstavi Brižinske spomenike. Katera besedila so se v njih pojavila? Kakšen je jezik? V kateri pisavi so zapisani?

10. Katera besedila najdemo v Stiškem in Rateškem rokopisu? Kakšen je njun jezik?

11. Predstavi reformacijo in njen pomen za Slovence.

12. Katera temeljna dela so nastala v reformaciji? Navedi avtorje in letnice izdeje.

13. Predstavi Truberjevo besedilo Katekizmus z dvema izlagama. Kako je sestavljeno? Kakšen je jezik?

14. Kaj veš o protireformaciji?

15. Kaj pomembnega smo Slovenci dobili v času razsvetlejnstva? Naštej predstavnike in njihova dela!

16. Kaj je alpska poskočnica? Kaj je zanjo značilno? Katera pesem, ki smo jo obravnavali, je alpska poskočnica? Predstavi vsebino in pesniška sredstva! 

Dostopnost