Skoči na glavno vsebino
Select Page

Državni zbor RS je 28. 12. 2012 sprejel Zakon o šolski prehrani, ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013, kar bo bistveno povečalo število učencev in dijakov, ki bodo poslej prejemali brezplačno oz. subvencionirano šolsko prehrano.

 

Centri za socialno delo bodo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji.

IZDAJA ODLOČB O SUBVENCIJI PREHRANE PO URADNI DOLŽNOSTI:

Za tiste, ki nimajo priznane pravice do dodatne subvencije malice ali do subvencije kosila in na dan 31. 12. 2012:

  1. Imajo v družini (za katerega koli otroka) na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji (pri čemer se primarno upošteva odločba o otroškem dodatku), bodo centri za socialno delo izdali odločbo o subvenciji prehrane PO URADNI DOLŽNOSTI z veljavnostjo do 30. 6. 2013. Navedeno z drugimi besedami pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane v omenjenem primeru, do izdaje odločb centrov za socialno delo po uradni dolžnosti, ni potrebno. Odločbe naj bi vsi ti prejeli do konca januarja.
  2. Nimajo v družini veljavne odločbe o otroškem dodatku ali o državni štipendiji in želijo uveljavljati pravico do subvencije malice oziroma kosila po novi zakonodaji oziroma od 1. 2. 2013 dalje, morajo pri pristojnem centru za socialno delo VLOŽITI VLOGO za subvencijo malice ali subvencije kosila, pri čemer se izpolnjevanje pogojev ugotavlja na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.

SUBVENCIJA MALICE:

 

Za proračunski leti 2013 in 2014 so tako do polne subvencije oziroma brezplačne malice upravičeni:

  1. Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
  2. Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:

  • nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice,
  • nad 53 do 64  odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka),  in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

 

SUBVENCIJA KOSILA:

 

Do subvencije kosila bodo upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 18 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (prvi razred otroškega dodatka).

Dostopnost