Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vzgojni načrt

Spoštovani starši!

V pogovoru z vašimi otroci ste v postopku določanja konkretnih dejanj, s katerimi boste doma pripomogli, da se bodo vaši otroci v prihodnjem šolskem letu še bolj približali vrednotam, ki smo jih izbrali skupaj.

Za lažje delo prilagam tabelo z nekaj primeri ter spodaj spremni dopis – če morda ni našel poti do vas.

Dopolnjene tabele pričakuje predstavnik sveta staršev ali razredničarka do torka, 14.4.2009.

 

 

 

 

Vzgoja otrok je zahtevna naloga, nanjo pa vpliva mnogo dejavnikov. Najpomembnejši dejavnik ste gotovo starši, zelo pomembno vlogo pa prevzemamo tudi v šoli.

Največji vzgojni učinek dosežemo, kadar cilje in namen vzgojnega delovanja sprejmejo in ponotranjijo tudi otroci.

Zato smo v procesu oblikovanja vzgojnega načrta šole skupaj (učenci, učitelji in vi) izbrali tri vrednote, ki so nam temeljne in najpomembnejše.

Sedaj vas vabimo k sodelovanju še pri oblikovanju akcijskega načrta, v katerem bo opredeljeno, s katerimi konkretnimi dejanji se bomo skušali izbranim vrednotam v prihodnjem šolskem letu še bolj približati.

Prosimo vas, da razmislite, kako bi lahko doma pri vaši vzgoji pripomogli, da bi vaši otroci še bolj napredovali pri približevanju izbranim vrednotam.

Po razmisleku konkretna dejanja ali vzgojne dejavnosti napišite v priložene tabele za vsako vrednoto posebej.

Po enakem postopku bomo vzgojne dejavnosti izbrali tudi učitelji in učenci ter tako dobili akcijski načrt približevanja izbranim vrednotam, ki bo vključeval vse najpomembnejše vzgojne dejavnike.

Prosimo vas, da izpolnjene tabele oddate predstavniku sveta staršev vašega razreda do torka, 14.4.2009.

Predstavnik sveta staršev bo izdelal povzetek, na svetu staršev pa bodo izdelali končni akcijski načrt, ki bo natančno opredeljeval vlogo staršev in vaše aktivnosti pri uresničevanju vzgojnega načrta šole.

Želim vam veliko prijetnih trenutkov ob skupnih pogovorih.

Lep pozdrav,

Vodja skupine za pripravo vzgojnega načrta:
Peter Jerina

Dostopnost