Skoči na glavno vsebino
Select Page

POROČILO: ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Akcijo zbiranja starega papirja smo izvedli v mesecu maju in je potekala tri dni (19., 20., in 21. maj 2010). Po šoli so bili izobešeni plakati, ki so opozarjali na akcijo. Krajane pa smo obvestili tudi s pomočjo spletne strani šole in lokalne televizije.

Zbrali smo 4310 kg papirja in s tem presegli začrtan cilj (2 toni papirja). Zbrana količina nas je presenetila, tako da smo morali med akcijo naročiti dva dodatna kontejnerja za papir. Zaradi ekoloških otokov smo pričakovali, da večina ljudi sproti odlaga papir. Pri akciji so prostovoljno pomagali številni učenci šole. Ocenjujemo, da smo zbrali toliko papirja zaradi dobre obveščenosti in večdnevnega zbiranja papirja.

Veliko papirja smo tekom šolskega leta zbrali na podstrehi. Ob pregledu papirja smo ugotovili, da se je papir po razredih zbral na neprimeren način. Med papirjem je bilo veliko materiala, ki spada v drugo kategorijo odpadkov, zato je bilo potrebno ves zbrani papir pregledati. Delo je potekalo v tednu akcije in tudi med akcijo samo.

V bodoče bo potreben boljši in podrobnejši dogovor med delavci šole glede načina zbiranja starega papirja v razredu tekom šolskega leta, saj trenuten sistem ni dober, ki ga imamo po razredih.  Po razredih naj bi se zbiral papir na sledeči način: Za vsako učilnico se zadolži učitelj, ki je odgovoren za zbiranje papirja. Ta naj bi redno pregledoval škatle za zbiranje starega papirja in iz nje odstranjeval stvari, ki vanjo ne sodijo. O tem opozarjal učence. Ko je škatla popolnoma polna, jo zapre in nanjo napiše svoj priimek in razred. Polna škatla se odnese na podstreho. Škatla za papir naj ne bo pri umivalniku, ker vanjo učenci mečejo uporabljene papirnate brisače, pa tudi zmoči se. Zmočen papir začne na podstrehi plesneti. Izdelajo naj se tudi opozorilne nalepke, ki bodo učence opozarjale, kaj sodi in kaj ne v škatlo za star papir. Tako bodo tudi učenci boljše razumeli ločevanje odpadkov in pomen te dejavnosti za planet.

Izbrali smo 215 evrov. V kolektivu so se pojavili različni predlogi glede porabe zbranih sredstev, zato smo z glasovanjem izbrali, da uredimo peskovnik.

 

Dragomelj, 27. 5. 2010

 

 

Jasna Škulj

 

 

Dostopnost